Introduction to business analysis

Course code: INTBAN

Školení Business analýza pro každého vás v úvodu seznámí se šesti základními činnostmi, které business analytik dělá nebo na kterých se podílí. Seznámíte se také s pojmy, jako jsou BABOK (ostatně školení je tímto inspirováno), IREB nebo IIBA. Ukážeme si, jak business analýzu plánovat, s kým se potkávat, jak řídit životní cyklus požadavku a samozřejmě jakými technikami požadavek ze zadavatele získat. Neopomeneme se ani podívat na základy prvotního návrhu řešení požadavků. Stejně tak si ukážeme, jak sbírat požadavky v případě vodopádového způsobu dodávky a jak agilně (SCRUM).

Nedílnou součástí školení jsou i příklady, které budou účastníci vypracovávat a posléze nad nimi s lektorem diskutovat. Každopádně na vlastní procvičování získaných poznatků doporučujeme školení Praktická business analýza.

Professional
and certified lecturers

Internationally
recognized certifications

Wide range of technical
and soft skills courses

Great customer
service

Making courses
exactly to measure your needs

Course dates

Starting date: Upon request

Type: In-person/Virtual

Course duration: 2 days

Language: en/cz

Price without VAT: 750 EUR

Register

Starting
date
Place
Type Course
duration
Language Price without VAT
Upon request In-person/Virtual 2 days en/cz 750 EUR Register
G Guaranteed course

Didn't find a suitable date?

Write to us about listing an alternative tailor-made date.

Contact

Course description

Pod pojmem business analýza si často lidé představují sběr požadavků a nejsou daleko od pravdy. Sběr požadavků je jednou z nejdůležitějších disciplín, které business analýza zahrnuje. Dodat kvalitní požadavky je náročný úkol. Ale není jediný.

Business analýzu můžeme chápat především jako sadu vzájemně souvisejících technik, které pomáhají:

 • správně definovat změnu vyjádřenou pomocí potřeb a požadavků zainteresovaných stran,
 • spravovat definované požadavky,
 • připravit počáteční návrh řešení a
 • odborně dohlížet na to, že se realizace změn neodklání od původního záměru.

Business analytik nepracuje pouze v rámci projektů, které mají změnu definovat a dodat, ale podílí se významnou měrou i na aktivitách, které projektům předcházejí. Jmenujme např. tvorbu roadmapy či taktické a strategické aktivity. Business analytik také může být aktivně zapojen do hledání chyb a nedostatků v procesech a aplikacích.

Jak takového business analytika poznat? Občas to má napsané na vizitce, ale je třeba si uvědomit, že jde o roli. Business analytik tedy může být kdokoliv jiný, kdo má na vizitce slova jako enterprise architect, procesní specialista, business architect, product owner, datový analytik, solution architect a mnohé další.

Course structure

 • Co to je business analýza: seznámení s pojmy, významy analýzy a analytika
 • Kdo všechno může a reálně opravdu dělá business analýzu
 • 6 klíčových konceptů business analýzy
  • Plánování analýzy a sledování prací: každá rozumná činnost musí mít definovaný začátek, postup a závěr. A dobré je se i dívat, zda vše probíhá dle plánu.
  • Vyjednávání požadavků: způsoby práce, které rychle a efektivně povedou k získání požadavků, a to i v případě střetů zájmů stakeholderů.
  • Strategie business analýzy: jak se podílet na strategických, ale i taktickým a operačních aktivitách společnosti (podniku, korporace)
  • Dokumentování požadavků: nástroje, ve kterých je požadavky spravovat, např. JIRA, Enteprise Architect, Excel, Word a další.
  • Životní cyklus požadavku: od vzniky myšlenky na změnu po její dodání
  • Počáteční návrh řešení aneb business analýza jako vstup pro design a architekturu řešení.
 • Kompetence business analytika: co analytik může a co je naopak už mimo jeho pravomoci.
 • Validace požadavků: požadavek může být naprosto přesně definovaný, ale to není záruka, že je správný.
 • Techniky používané business analytiky: představení technik, které se používají při vyjednávání požadavků či při získávání informací.

Prerequisites

 • Aktivní zájem
 • Být schopný komunikovat

Do you need advice or a tailor-made course?

onas

product support

ComGate payment gateway MasterCard Logo Visa logo